084 66 01 91, 084 66 03 19

Издателство

Предлагаме ви възможност за издаване на различни книги, вестници, списания ...

Предлагаме ви възможност за издаване на различни книги, вестници, списания, каталози, алманах, библиотечни издания.
Изданията могат да се съшият с телчета, със спирала, да се залепят или да се направи твърда корица. Хартията може да бъде обемна, офсетна, хромова или специална. Разполагаме със собствен IBAN чрез който се регистрира всяко едно издадено изделие. Предлагаме набор на страници, оформление, дизайн на корици и вътрешно тяло.
При желание на клиента го свързваме с редактор и коректор.

Галерия