084 66 01 91, 084 66 03 19

Офсетов печат

Най-разпространеният метод на печат в големи тиражи на различни печатни издания в полиграфията е офсетовият печат.

Най-разпространеният метод на печат в големи тиражи на различни печатни издания в полиграфията е офсетовият печат.
- Предлагаме отпечатване на: Кочани-фактури, експедиционни бележки, химизирани формуляри, ведомствени и транспортни документи ... Рекламни материали-афиши, дипляни, брошури, флаери, визитни картички, листовки, плакати, календари, каталози, папки, покани, бланки, етикети, стикери, кутии, фирмена идентичност...
- Разполагаме с две офсетови машини: 50 х 70 см. и 36 х 52 см.
- Гилотина на форматиране на хартия и картон.
- CTP технология за изработка на плаки.

Галерия